Cena je smluvní, je stanovena individuálně v návaznosti na počtu dokladů, náročnosti služeb a dle Vašich požadavků. Je možné se vzájemně dohodnout na měsíčním paušálu, sazbě za jednotlivé účetní položky nebo na hodinové sazbě. Ceny za zhotovení všech přiznání i vyúčtování daní jsou stanoveny vč.předání nebo zaslání na finanční úřad. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

základní cena za 1 účetní položku15,- Kč
základní cena za 1 fakturu20,- Kč
paušál na daňovou evidenci v rozmezíod 1.000,- do 6.000,- Kč
paušál na podvojné účetnictví v rozmezí od 1.500,- do 10.000,- Kč
mzdová evidence za 1 zaměstnance / 1 měsíc200,- Kč
dohoda o provedení práce za 1 pracovníka / 1 měsíc200,- Kč
přihlášení (odhlášení) organizace na OSSZ400,- Kč
kontrola MO na OSSZ400,- Kč
evidence a výpočet exekuce / 1 měsíc100,- Kč
přiznání k dani z příjmů právnických osob vč.úč.výkazů a předání na FÚ3.500,- Kč
přiznání k dani z příjmů fyzických osob vč.přehledů SZ, ZP a předání na úřady2.500,- Kč
přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro zaměstnance (mimo OSVČ)500,- Kč
přiznání k DPH200,- Kč
vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti600,- Kč
vyúčtování daně z příjmů vybírané srážkou600,- Kč
přiznání k silniční dani za 1 auto500,- Kč
přiznání k silniční dani za 2 auta700,- Kč
přiznání k silniční dani za 3 a více aut1.000,- Kč
přiznání k dani z převodu nemovitostí1.000,- Kč
přiznání k dani z nemovitostí700,- Kč
přiznání k dani dědické nebo darovací700,- Kč
zastupování klienta při kontrole na úřadech á 1 hod.400 Kč
registrace a změny v registraci na úřadech á 1 hod.400,- Kč
účetní poradenství á 1 hod.400,- Kč
zpracování statistických výkazů pro ČSÚ za 1 výkaz400,- Kč
zpracování podkladů pro žádosti o úvěr za 1 ks500,- Kč